Sortiment
Nålfiltad fiberduk
Klass N1
Klass N1 Mått 2x150m
Klass N1 Mått 2x160m
Klass N1 Mått 4x150m
Klass N1 Mått 5x160m
Klass N1 Mått 6x150m
Klass N2
Klass N2 Mått 2x110m
Klass N2 Mått 4x110m
Klass N2 Mått 4x120m
Klass N2 Mått 5x110m
Klass N3
Klass N3 Mått 4x120m
Klass N3 Mått 5x110m
Klass N4
Klass N4 Mått 5x100m
Klass N5
Klass N5 Mått 6x75m
Termiskt bunden
SF20 2,25x250m
SF40 2,1x150m
Nålfiltad fiberduk svart
Klass N2
Klass N2 Mått 2,5x100m SVART

Kundvagn
Kundvagnen är tom
 

Samarbetspartners


Villkor
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen.

Priser
Priserna visas i Svenska kronor (SEK) inklusive moms för privatpersoner och ej inloggade besökare.
För inloggade företagskunder visas nettopriser exklusive moms.

Ingen extra avgift utgår för faktura eller kortbetalning.

Prisgaranti
Vi lämnar prisgaranti i 30 dagar från köpdatumet. Detta är vårt löfte till dig om att vi alltid vill ha marknadens lägsta priser. Skulle du mot förmodan hitta en produkt billigare någon annanstans betalar vi tillbaka hela mellanskillnaden. Förutsättningen är att produkten är av samma märke och har samma specifikationer och att den kan köpas på lika villkor.

Beställning
Då beställning sker via webshopen genereras en orderbekräftelse automatiskt och skickas med e-mail utan manuell översyn. Vi förbehåller oss rätten att korrigera denna i efterhand. Beställning kan även ske via e-mail, telefon eller fax.
I det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Geus Gruppen lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Betalning - Betalkort
Vi erbjuder full 3-D Secure kryptering via vår betalleverantör Payer. Vi accepterar betalningar med Visa och MasterCard kort. Alla köp kopplas till Payers (Pay & Read Sweden AB) säkra betalserver vilket betyder att information endast går till Payer och inlösande bank.

Överföringen av information är krypterad med SSL - Secure Socket Layer - 128 bitars kryptering. Geus Gruppen får aldrig ta del av denna information vilket ökar säkerheten för dig som kund. Kortbetalning via Payer är avgiftsfritt.

Betalning - Faktura
Betalning i förskott eller mot 14 dagars faktura efter sedvanlig kreditprövning.

Vid 14 dagars faktura tillkommer inga extra avgifter. Fakturan skickas med separat postgång och ej tillsammans med godset. Betalningsvillkor 14 dagar från det att vi har levererat hela din beställning. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta med 9 % + referensräntan.

Betalning - Direktbetalning
Vi accepterar betalningar från Swedbank, Handelsbanken. Alla köp kopplas till Payers (Pay & Read Sweden AB) säkra betalserver vilket betyder att information endast går till Payer och inlösande bank.

Överföringen av information är krypterad med SSL - Secure Socket Layer - 128 bitars kryptering. Sverigehallen får aldrig ta del av denna information vilket ökar säkerheten för dig som kund. Direktbetalning via internetbank är avgiftsfri.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas eller att order har lagts hos underleverantör. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller producerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller producerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Personuppgifter
När du lägger en beställning eller registrera dig för nyhetsbrev hos Geus Gruppen uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
Vi lämnar inte dina personuppgifter till tredje part. Om du har valt att ta del av vårat nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, storm, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Sverigehallens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Sverigehallen befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella skriv/text-fel samt att bilderna kan ge olika färgnyanser i olika datorer.
Alla varor som skickats mot kreditfaktura förblir Geus Gruppen egendom tills full betalning erlagts. Alla bedrägeriförsök och falska beställningar polisanmäls med rättslig följd.


Copyright © 2007-2021 Markduk® / Geus Gruppen AB | kundservice@markduk.se | 031-27 27 17 | Gottfridssons v 27, 434 95 Kungsbacka