Sortiment
Nålfiltad fiberduk
Klass N1
Klass N1 Mått 2x150m
Klass N1 Mått 2x160m
Klass N1 Mått 4x150m
Klass N1 Mått 5x160m
Klass N1 Mått 6x150m
Klass N2
Klass N2 Mått 2x110m
Klass N2 Mått 4x110m
Klass N2 Mått 4x120m
Klass N2 Mått 5x110m
Klass N3
Klass N3 Mått 4x120m
Klass N3 Mått 5x110m
Klass N4
Klass N4 Mått 5x100m
Klass N5
Klass N5 Mått 6x75m
Termiskt bunden
SF20 2,25x250m
SF40 2,1x150m
Nålfiltad fiberduk svart
Klass N2
Klass N2 Mått 2,5x100m SVART

Kundvagn
Kundvagnen är tom
 

Samarbetspartners


Information om markduk

Överlapp
Duken överlappas vanligtvis 25-60cm vid både kortsides samt långsides skarvar. Vid hårdare schaktbotten som torrskorpelera eller morän så behövs mindre överlapp än vid mjukare schaktbotten som jord eller blålera.

Klassning
I norden så delas markduken in i fem olika klassningar beroende på dukens tjocklek i form av vikt per ytenhet där ett högre tal innebär en tjockare duk.

KlassningMassa per ytenhet (g/m²)Brottgräns * (kN/m)Dragtöjning* (%)Permeabilitet** (lm/²s)
N1906,77280
N214011,2 5760
N319016,7 5745
N425516,7 5730
Val av klassning
I större projekt så är det i regel konstruktören som specificerar vilken klassning som krävs för projektet. I mindre projekt så är det i regel mer kostnadseffektivt att gå efter tabeller och välja en något kraftigare duk än vad som kanske skulle varit nödvändigt.

Vid dränering av hus / byggnader där den huvudsaklinga funktionen är att leda bort vatten så är det dock viktigt att ej använda en för tjock duk då risken för igentäppning av duken ökar, speciellt vid markförhållanden där jorden / leran innehåller höga halter av järn. Vanligtvis används klass N1 och N2 vid dräneringsarbeten, både vid husgrunder samt dolda dräneringsdiken.

Klass N2 är den klassning som har flest användningsområden då den i projekt ofta kan användas både till dränering samt materialavskiljande under grund och hårdgjorda ytor. Vid byggnationa av villor så är det därför vanligt att det bara upphandlas N2 och denna används över hela fastigheten. Vid större projekt där det är större krav både på dränering samt bärighet så upphandlas flera olika klassningar, vanligtvis N1 för dränering samt N3 under grund och hårdgjorda ytor.

Vilken klassning som väljs beror även på markförhållanden samt vilket fyllnadsmaterial som används. Ju mjukare shacktbotten och ju större stenstorlek i fyllnadsmaterialet, desto högre klassning.

UndergrundByggplats-förhållandeStörsta stenstorlek mot duken (dmax) [mm]
Mjuk (Cu < 20 kPa)Normal3455
Gynnsam33--
Fast (Cu > 20 kPa)Normal3334
Gynnsam22--

Copyright © 2007-2021 Markduk® / Geus Gruppen AB | kundservice@markduk.se | 031-27 27 17 | Gottfridssons v 27, 434 95 Kungsbacka